top of page

Attestering av utbetalningar är nu möjligt i Digitala Lagkassan!

Som förening har ni nu möjlighet att aktivera en attesteringsfunktion av lagkassorna. Ni väljer själv vilken beloppsgräns som gäller för eventuell attestering samt om utbetalningen ska attesteras av en eller två personer i föreningen. Funktionen är valbar, vill ni att lagen och lagkassören fortsatt ska genomföra utbetalningarna på egen hand så behöver ni inte göra något.
bottom of page