top of page

Beställ Mall Sponsoravtal

Har din förening eller idrottslag samarbete med ett företag som sponsrar er? Då är det bra att ha ett tydligt avtal som reglerar samarbetet och vilka skyldigheter båda parter har. Beställ och ladda ner en gratis mall för sponsoravtal mellan idrottsförening och företag. Beställ härbottom of page