top of page

Digitala Lagkassan stöttar Generation Pep!

För oss på Digitala Lagkassan är det en självklarhet att stötta Generation Pep i arbetet med att aktivera barn och unga, säger Rikard Sjöholm VD.


Vi arbetar bland annat aktivt för att fler barn och unga ska ha råd att idrotta genom att utveckla och erbjuda smarta digitala lösningar som förenklar för föreningslivet och samtidigt gör det enkelt att samla in pengar till lagkassorna och stärka lagens ekonomi.


Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra, för vi vill att Sverige ska må bättre. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

bottom of page