top of page

Rikard Sjöholm ny VD för Digitala Lagkassan

Vi på Digitala Lagkassan kraftsamlar för vår fortsatta expansion och rekryterar Rikard

Sjöholm som ny VD. Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Rikard, som kommer med lång och gedigen erfarenhet från arbete inom föreningslivet. Med Rikard får vi in en stark kraft med

erfarenhet av ledarskap och fokus på tillväxt och samverkan, säger Stefan Thorberg,

styrelseordförande i Digitala Lagkassan.


Rikard Sjöholm har drygt 10 års erfarenhet inom företag riktade mot idrottslag, föreningar och idrottsförbund. Han kommer senast från rollen som regionchef hos Stadium Team Sales och därförinnan som VD för Uhlsport Scandinavia AB med varumärkena Uhlsport, Kempa och Spalding.

– Jag är verkligen glad att få uppgiften att leda och fortsätta etablera Digitala Lagkassan. Produkten och tjänsterna vi erbjuder ligger helt rätt i tiden och det stora intresset vi har fått både från föreningar och investerare gör att vi satsar på en snabb etablering. Jag ser mycket fram emot att få utveckla verksamheten och tillsammans med medarbetarna lägga en strategi som skapar förutsättningar för lönsam tillväxt, säger Rikard Sjöholm.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Sjöholm VD | Mobil: 070-5927930 | E-post: rikard@digitalalagkassan.sebottom of page