top of page

En digital plattform för alla

Fullständig kontroll och hantering av lagkassan
- för både förening och lag                    

För förening, idrottslag, föräldrar och spelare

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Ge tydlig transparens för alla engagerade

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Tillgängligt, enkelt och smidigt i mobil och dator

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Överlämna kassörsrollen på 30 sekunder

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Skapa en gemensam struktur inom föreningen

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Få in pengar direkt till lagets kassa

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

bottom of page