top of page

Om oss

En positiv kraft inom svensk idrottsrörelse

Det var ur egen frustration idén tog vid. Vi såg en möjlighet att med vår nya teknik kunna göra stor skillnad för svenskt föreningsliv. Vi som arbetar med Digitala Lagkassan har alla en stark anknytning till idrottsrörelsen, en idrottsrörelse vi vill bidra till. Vi vet också att många föreningar har flera utmaningar med ekonomi och administration, här vill vi göra skillnad.

Med innovativ teknik och smarta tjänster utmanar vi det analoga sätt som lagkassan hanteras på idag.

Vi effektiviserar betalflöden, ökar transparensen och förenklar administration för föreningslivets föräldrar och utövare.

 

Vi levererar helt enkelt en smart, enkel och transparent digital lagkassa till svenskt föreningsliv. En digital lagkassa som är enkel att använda och där användaren både kommer spara tid och öppna upp för nya inkomstkällor.

Vill du bli delägare i Digitala Lagkassan?

Vill du bli delägare i Digitala Lagkassan?

Vi har stort intresse efter vår lyckade emission under våren 2022. Vi kommer att öppna upp för ny emission under 2023. Om du är intresserad får du gärna kontakta vår styrelseordförande som kan förse dig med ett utförligare presentationsmaterial och finansiell information.


 

För mer information kontakta vår styrelseordförande
Stefan Thorberg
E-post: stefan.thorberg@trustanchorgroup.com | Mobiltelefon: 070-18 33 612

Vår story

Digitala Lagkassan är ett ungt företag inom Sport Tech som har utvecklat en digital plattform vilken revolutionerar möjligheterna för föreningar och enskilda idrottslag att hantera sina lagkassor. Vi vill bidra till att Sveriges över 20 000 idrottsföreningar på ett enkelt, hållbart och transparent sätt kan hantera lagkassorna enligt Skatteverkets lagar och regler.

Tjänsten uppskattas för att den effektiviserar betalflöden, ökar transparensen och förenklar administrationen för styrelse, ledning, föreningslivets föräldrar och utövare. En digital lagkassa som är enkel att administrera och där användaren sparar mycket tid. Dessutom finns flera smarta lösningar och möjligheter för nya inkomstkällor. Digitala Lagkassan är helt enkelt en smart, hållbar och transparent lösning som främjar svenskt föreningsliv och bidrar till fler glada kassörer.

Värdegrund & Vision

Vi drivs av att skapa positiv förändring inom svenskt föreningsliv genom att underlätta och förenkla processen av hanteringen av lagkassan. Med innovativa lösningar och ett engagerat team drivs vi av att hjälpa idrottslag och idrottsföreningar runt om i landet att spara tid och förbättra sin ekonomi. Transparens, tydlighet och effektivitet är våra ledord och ligger till grund för hela vår organisation och engagemang.

bottom of page